Công an tỉnh Hậu Giang: Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh, gọn, mạnh

03/08/2023 | 10:20 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị quán triệt phương án sắp xếp bộ máy bên trong công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Dự kiến khi chính thức triển khai thực hiện đề án, Công an tỉnh Hậu Giang sẽ giảm 3 đơn vị cấp phòng và 14 đơn vị cấp đội. Tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế; đồng thời đảm bảo nguyên tắc: một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Mô hình tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh đến nguyên tắc, phương án bố trí, sắp xếp và chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đại tá Nguyễn Thanh Tràng yêu cầu phải quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ để có phương án bố trí, sắp xếp phù hợp. Bên cạnh đó, đại tá Nguyễn Thanh Tràng chỉ đạo các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện đúng trình tự quy định của Bộ Công an. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải song song, đồng bộ với kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công việc chuyên môn của các đơn vị, địa phương; là đòi hỏi khách quan của thực tiễn hiện nay, từng cán bộ, chiến sĩ phải có tư tưởng tiến bộ, an tâm công tác, không ngừng rèn luyện để ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

HẢI ĐĂNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>