Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo

14/02/2023 | 19:10 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 14-2, trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Điểm cầu Hậu Giang, có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương đến dự.

Quang cảnh điểm cầu Hậu Giang.

Năm 2022, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương được triển khai, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng - an ninh, đối ngoại; thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ, phòng thủ quân khu được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương những kết quả, nỗ lực của bộ, ngành, địa phương đạt được trong công tác quốc phòng năm 2022, đồng thời yêu cầu, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2023 và những năm tiếp theo, bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; kết hợp quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Phó tổng Tham mưu trưởng còn yêu cầu bộ, ngành Trung ương, địa phương cần phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên, người học trong các nhà trường và phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục củng cố, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>