Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho chức sắc tôn giáo

13/04/2021 | 07:51 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 12-4, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 12 đến 14-4, 80 vị là chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu Phật giáo Hòa Hỏa trên địa bàn tỉnh sẽ được giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề về đường lối, quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng cũng như chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản các luật QP-AN quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP-AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN...

Qua đó, góp phần giúp các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu Phật giáo Hòa Hỏa trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác; sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, ra sức đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN tại địa phương.

 VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>