Bộ Công an đề xuất cắt giảm 29 thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

15/05/2024 | 09:11 GMT+7

Theo dự thảo Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - dự thảo (PCCC-CNCH), Bộ Công an đề xuất cắt giảm 6 nhóm thủ tục hành chính. Như vậy, so với 42 thủ tục hành chính hiện nay sẽ giảm 29 thủ tục.

Sáng 14-5, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH cho biết, dự thảo gồm 9 chương, 65 điều. Ngoài việc bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động CNCH; khắc phục những vướng mắc, bất cập, dự thảo luật sẽ có 4 nội dung mới được đưa vào. Trong đó, đáng chú ý là dự thảo luật đã bãi bỏ 5 nội dung so với Luật PCCC hiện hành.

Theo đó, dự thảo bãi bỏ quy định tiêu chuẩn về PCCC bắt buộc áp dụng để phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn trong việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC và CNCH để phù hợp, đồng bộ với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cùng quy định pháp luật khác hiện hành.

Dự thảo Luật PCCC-CNCH đề xuất giảm 29 thủ tục

Bên cạnh đó, dự thảo bãi bỏ quy định phòng cháy cho 11 loại hình cơ sở như phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật tư, hàng hóa khác có nguy hiểm về cháy, nổ…; chỉ quy định phòng cháy chung cho cơ sở do các cơ sở cụ thể đã có quy định riêng tại tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Dự thảo luật cũng bãi bỏ quy định phòng cháy đối với rừng, do đã được quy định tại Luật Lâm nghiệp; bãi bỏ quy định về thanh tra PCCC do đã được quy định tại Luật Thanh tra; bãi bỏ quy định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo dự thảo, hiện nay có 42 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC - CNCH. Dự kiến sau khi Luật PCCC - CNCH có hiệu lực, cắt giảm 6 nhóm thủ tục hành chính với 29 thủ tục. Cụ thể, dự thảo luật bãi bỏ nhóm thủ tục hành chính như: phê duyệt phương án chữa cháy; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; cấp chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

Bên cạnh đó, dự thảo luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 4 nhóm thủ tục hành chính đang thực hiện. Theo đó, sửa đổi nhóm thủ tục hành chính: cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; sửa đổi thủ tục hành chính: “thẩm duyệt thiết kế về PCCC” thành thủ tục “thẩm định thiết kế về PCCC”; dự thảo luật sửa đổi thủ tục hành chính “nghiệm thu về PCCC” thành thủ tục “kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC”; sửa đổi nhóm thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC...

Theo ĐỖ TRUNG/sggp.org.vn

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>