63 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong dân hoạt động hiệu quả

15/05/2024 | 08:26 GMT+7

(HG) - 10 năm thực hiện các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (Nghị định 06/2014), Hậu Giang xây dựng được nhiều mô hình, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về an ninh, trật tự.

Toàn tỉnh có 63 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả ở 75 xã, phường, thị trấn. Tiêu biểu là mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong đồng bào tôn giáo”; “Camera an ninh”; “3 phòng, 3 tích”, “3 không, 4 biết”, “4+1”; “3 quản, 3 phòng”, “Câu lạc bộ hướng thiện”...

Các đơn vị, địa phương cũng duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ tư vấn pháp luật, tổ, đội, nhóm phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; thường xuyên cấp phát tờ rơi, tờ bướm, áp phích, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, quản lý và giúp đỡ người nghiện sau cai; đồng thời vận động Nhân dân tham gia xây dựng “Gia đình không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội”, “Xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy”.

Đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 76 nghiệp đoàn xe ôm với 988 thành viên tình nguyện, xung kích giữ gìn an ninh trật tự; thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mua bán và sử dụng các chất gây nghiện, ma túy.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá, các mô hình, cách làm trên phù hợp với đặc thù của các ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương; nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt tác dụng, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về an ninh, trật tự. Nhờ hoạt động tích cực đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải và mang tỉnh xã hội hóa ngày càng cao.

K. L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích