• Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ
  • 08:25, 22/10/2021
  • Ngày 25-10 tới đây, huyện Châu Thành tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2021. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập KVPT trong nhiệm kỳ 2020-2025.