• Thanh niên trúng tuyển đã sẵn sàng
 • 07:55, 06/02/2023
 • Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Vị Thủy đã thực hiện đúng, đủ các bước theo quy định.
 • Thanh niên Hậu Giang: Hăng hái lên đường nhập ngũ
 • 07:45, 06/02/2023
 • Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, lớp lớp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
 • Tập trung làm tốt công tác tuyển quân
 • 18:31, 02/02/2023
 • Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền thành phố Ngã Bảy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng.
 • Chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân
 • 18:27, 02/02/2023
 • Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được Đảng ủy và UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt cả về số lượng và chất lượng.
 • Đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng
 • 08:31, 30/01/2023
 • Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, huyện Long Mỹ phát lệnh nhập ngũ cho 152 thanh niên, trong đó chính thức 145, dự phòng 7. Đến nay, 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
 • Không ngừng học tập, rèn luyện để cống hiến
 • 05:06, 21/01/2023
 • Những thanh niên ngày nào còn trên ghế nhà trường chưa hiểu đầy đủ về lịch sử và lòng yêu nước thì sau khi nhập ngũ, các anh dần thấm nhuần, hành động tích cực. Hiệu quả càng rõ hơn là khi rời quân ngũ, các anh tham gia lực lượng dự bị động viên (DBĐV), giúp xóm làng thêm bình yên, phát triển.