• Chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ
  • 17:21, 28/06/2021
  • Hiện tại, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành đã thực hiện nhiều nội dung trong công tác tổ chức, tập huấn, tập luyện, chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.
  • Quyết liệt ngăn chặn tội phạm ma túy
  • 20:05, 07/06/2021
  • Đầu năm đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma túy.