• Tinh nhuệ, quyết thắng !
  • 21:17, 21/12/2020
  • Chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, là nhận xét của nhiều người khi nói về cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  • Ưu tiên chất lượng thanh niên trong tuyển quân
  • 20:58, 21/12/2020
  • Từ ngày 15-12, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố bắt đầu tổ chức khám sức khỏe thanh niên trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.