• Hiệu quả mô hình 2 tự quản
  • 01:30, 19/07/2022
  • Từng là địa phương có người nghiện ma túy, nguy cơ tội phạm “tín dụng đen” xâm nhập, nhưng khi mô hình 2 tự quản “tự quản người sử dụng ma túy và tự quản tín dụng đen” thành lập (đầu năm 2019) thì ấp Thạnh Phú,