• 26 cán bộ được cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3
  • 08:51, 10/11/2021
  • (HG) - Trong 2 ngày 8 và 9-11, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 năm 2021 cho 26 học viên là cán bộ thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và Trường Chính trị tỉnh.
  • Đảm bảo chất lượng từ khám sơ tuyển
  • 08:07, 03/11/2021
  • Hơn nửa tháng qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn ở tỉnh tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe thanh niên trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.