Podcast

24/11/2022 | 16:19 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG ngày 24-11-2022

1. Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào, chiến sĩ Hậu Giang.

2. Hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ thông qua ở Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

3. 4/6 địa điểm được giám sát tại tỉnh đạt môi trường không khói thuốc lá.

4. Ba ba giống hút hàng, tăng giá.

5. Phát sóng rộng rãi bộ phim “Việt Nam, Tổ quốc nhìn từ biển”.

6. Bốn chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023.

7. Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo.

0:00 0:00

-