Podcast

25/05/2023 | 15:30 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG – BẢN TIN PHÁT THANH ngày 25-5-2023

  1. Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
  2. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
  3. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
  4. Xem xét xử lý nhà thầu chậm tiến độ.
  5. Trên 14,5 tỉ đồng thực hiện Tháng nhân đạo.
  6. Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong.
  7. Xuất khẩu hơn 2.000 tấn vải tươi chín sớm qua Cửa khẩu Lào Cai.

0:00 0:00