HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
156,211,442 lượt truy cập

Podcast

20/05/2023 | 17:38 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG-BẢN TIN PHÁT THANH ngày 20-5-2023

1. Xuất bản sách của Tổng Bí thư bằng 7 ngoại ngữ.

2. Có từ 1.575 - 2.100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử.

3. Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

4. Bốn tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 162.110 lượt khách du lịch.

5. Nghề bánh tráng Thuận Hưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

6. Chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng ven biển trong tình huống EL Nino cực đoan.

7. WB: Tăng giá điện có thể ảnh hưởng đến lạm phát.

8. Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa/năm.

0:00 0:00