HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
155,429,995 lượt truy cập

Podcast

11/03/2023 | 18:32 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG - BẢN TIN PHÁT THANH, ngày 11-3-2023

1- Cần đảm bảo giá đất thu hồi phù hợp với thực tế

2- Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về an ninh trật tự

3- Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

4- Đề xuất 8 mức thu phí sử dụng đường bộ với xe ô tô

5- Lan tỏa hương vị cà phê Việt Nam ra thế giới

6- Người di cư càng gặp khó khăn hơn

0:00 0:00