Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp

17/01/2023 | 02:15 GMT+7

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn song bám sát các chỉ đạo của tỉnh và Bộ Tư pháp, ngành tư pháp Hậu Giang đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao. Qua đó, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân...

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác tư pháp năm 2022.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp tỉnh thời gian qua là tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Bởi hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện tốt sẽ góp phần đảm bảo chất lượng văn bản ban hành, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo bà Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp, để làm tốt công tác này, hàng năm, sở đều tham mưu tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn. Đồng thời định kỳ 6 tháng, tiến hành kiểm tra đối với phòng tư pháp cấp huyện về công tác này.

Cụ thể năm 2022, sở và các phòng tư pháp thực hiện thẩm định 97 dự thảo văn bản QPPL; tham gia góp ý đối với 417 dự thảo văn bản quy phạm và dự thảo văn bản khác do các sở, ngành gửi đến; kiểm tra theo thẩm quyền 14 văn bản do cấp huyện và cấp xã ban hành. Qua kiểm tra, chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Song song đó, Sở Tư pháp còn phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh quyết định ban hành danh mục văn bản hết hiệu lực và hết hiệu lực một phần. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh triển khai các điều kiện để hoàn tất hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2019-2023.

Bên cạnh những kết quả trong lĩnh vực xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản, ngành tư pháp đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành. Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung tuyên truyền đổi mới với nhiều hội nghị, sự kiện, mô hình phối hợp. Công tác hành chính tư pháp có nhiều đổi mới.

Theo ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, nổi bật là việc tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh đã chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống người dân và đang được dư luận xã hội quan tâm. Các chương trình liên tịch về phổ biến, giáo dục pháp luật được ký kết, triển khai thực hiện.

Cùng với đó, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ngày càng đi vào nề nếp, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác trợ giúp pháp lý tăng cường hướng về cơ sở, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng; trong năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tham gia tư vấn pháp luật cho 106 vụ việc, tham gia tố tụng 304 vụ việc. Cơ quan tư pháp luôn phát huy tối đa vai trò của thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Trong hoạt động bổ trợ tư pháp, theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, năm qua, đơn vị đã tổ chức 1 cuộc thanh tra đối với 2 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 văn phòng công chứng về hành vi lập, quản lý, sử dụng sổ trong hoạt động công chứng không đúng biểu mẫu quy định, với số tiền phạt 10 triệu đồng, đảm bảo chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong hoạt động công chứng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Năm qua, toàn ngành đã tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp. Với nỗ lực cao, một số mặt đã có chuyển biến tích cực, rõ nét, tạo điểm nhấn. Bước sang năm 2023, ngành tư pháp tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống; làm tốt vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho công chức, viên chức tư pháp đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra.

Bài, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>