Tăng cường kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức

26/05/2023 | 08:50 GMT+7

(HG) - Ban hành Công văn chấn chỉnh về công vụ, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho ngưòi dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu phải tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Qua đó nhằm phát hiện những hạn chế, sai sót và kịp thời chấn chính, uốn nắn, xử lý theo quy định. Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác cải cách hành chính và công vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Văn bản chấn chỉnh công vụ nêu rõ: Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1859 ngày 12-8-2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Trong đó, việc kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên hơn nhằm kịp thời uốn nắn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên; tinh thần, thái độ phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận thấy vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết công việc vẫn có xuất hiện ở một số bộ phận; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc kiểm tra công vụ, chưa kiên quyết xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; việc cải cách hành chính tại một số đơn vị còn chậm...

Khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu như đã nêu trên.

Khi nhận công văn này, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức triển khai thực hiện; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1859 của UBND tỉnh phải được tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hơn nữa.

Một trong những nội dung Chỉ thị số 10 ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, là yêu cầu lãnh đạo, cấp có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyêt công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Chỉ thị số 10 cũng yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ…

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>