• Phát triển nông nghiệp sạch, an toàn: Xu hướng tất yếu
  • 10:25, 01/04/2022
  • ​​​​​​​Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, ưu tiên những sản phẩm nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ là định hướng trong phát triển nông nghiệp tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
  • Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
  • 17:27, 10/03/2022
  • (HGO) - Chiều ngày 10-3, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, chủ trì buổi họp Tổ công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tổ công tác).
  • Bắt nhịp công nghệ mới
  • 14:35, 04/02/2022
  • Nông nghiệp Hậu Giang đang bắt nhịp làn sóng ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.