Xây dựng nông thôn mới qua Chiến dịch giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường

30/11/2023 | 09:03 GMT+7

(HG) - Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện các công trình trong Chiến dịch giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn theo hướng đáp ứng các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt thực hiện tiêu chí số 2 (giao thông) đến nay đã xây dựng cầu, đường có quy mô, kết cấu bề rộng mặt đường từ 3,5m trở lên, có tải trọng 5 tấn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh công nhận 39/51 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, đạt 76,5% số xã trên địa bàn tỉnh; có 8/39 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đạt 20,5% số xã trên địa bàn tỉnh; có 2/8 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 25,0% số xã trên địa bàn tỉnh.

Đường quê thêm sáng, xanh từ các hàng rào hoa, kiểng.

Sở Giao thông vận tải đã công nhận 20/51 xã đạt tiêu chí số 2; công nhận 13/51 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt 25,5%; công nhận 2/51 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 3,9%; Đồng thời, công nhận 4 ấp đạt tiêu chí 1 (đường giao thông) khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2023.

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 51/51 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi xã nông thôn mới và 14/51 xã đạt tiêu chí số 3 về xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, tiếp tục công nhận và tái công nhận tiêu chí số 3 về thủy lợi đối với xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>