Tiếp tục cải thiện, nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn

28/09/2022 | 09:37 GMT+7

(HG) - Trong định hướng của tỉnh tới đây sẽ phát triển nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào nguồn nước gồm vùng sinh thái nước ngọt, vùng sinh thái mặn - lợ, vùng chuyển tiếp ngọt lợ. Phát triển nông nghiệp với mục tiêu tối đa hóa giá trị trên một đơn vị diện tích, gắn với chuỗi giá trị, gắn với nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn kết chặt chẽ với du lịch nông nghiệp, du lịch miệt vườn sông nước.

Tỉnh xác định cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng tối thiểu 3 lần so với năm 2020.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là một hợp phần quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Do vậy, cần tăng cường sự lãnh đạo và sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng. Đặc biệt là nhận thức thống nhất để cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành công thì cần “bàn tay hữu hình của Nhà nước” với các giải pháp mạnh, thiết thực, bứt phá, cải cách có điều kiện. Triển khai công tác cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực nông, lâm, thủy sản bình quân đạt trên 3%/năm giai đoạn 2021-2030, tỷ trọng khu vực I giảm còn dưới 15% vào năm 2030. Cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng tối thiểu 3 lần so với năm 2020. Nâng năng suất lao động khu vực I bằng mức bình quân của vùng ĐBSCL.

Xây dựng thành công 5 nông sản chủ lực và xây dựng 15 mô hình hợp tác xã và 3 liên hiệp hợp tác xã được đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, máy móc, thiết bị và phát triển toàn diện, hoạt động hiệu quả. Thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tiến tới mở rộng áp dụng tự động hóa trong nông nghiệp. Hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng. Ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực cơ cấu lại ngành nông nghiệp với quan điểm vốn nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp là vốn mồi, dẫn dắt, khuyến khích các thành phần tham gia…

Tin, ảnh: H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>