Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng NTM, NTM nâng cao

26/01/2022 | 12:03 GMT+7

(HG) - Toàn tỉnh hiện có 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 68,62%; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM gồm: Thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đặc biệt huyện Châu Thành A đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Đường giao thông ở xã NTM Tân Hòa, huyện Châu Thành A rộng rãi, khang trang.

Dự kiến năm 2022 công nhận thêm 3 xã NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 38 xã, đạt 74,5%. Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 9 xã. Công nhận mới 1 xã NTM kiểu mẫu.

Ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh, chia sẻ: Thành công trong xây dựng NTM tỉnh rút ra kinh nghiệm đó là sự vào cuộc và đồng tình của người dân; vai trò của cấp ủy đảng vào cuộc rất quyết liệt. Hệ thống chính trị cơ sở tập trung cho công tác tuyên truyền ở từng đối tượng hết sức cụ thể. Tỉnh tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và lồng ghép các nguồn vốn có hiệu quả trong thời gian qua. Trọng tâm hướng tới là tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng với Nhà nước thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào mô hình sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Ngoài ra, kiểm tra, giám sát thực hiện từng tiêu chí, làm sao các tiêu chí khi đạt phải mang tính bền vững.

Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>