Lĩnh vực thủy sản tăng về diện tích và sản lượng

12/09/2023 | 07:38 GMT+7

(HG) - Tổng diện tích nuôi thủy sản trong tháng qua được 2.041,97ha, tăng 275,96% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản được 10.034 tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh được 9.954ha, đạt 89,68% kế hoạch và tăng 20,53% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích nuôi cá được 9.762,51ha, tăng 20,67% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng diện tích nuôi cá trên ruộng vụ lúa Thu đông.

Diện tích và sản lượng thủy sản của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay ước đạt 45.238 tấn, đạt 52,6% kế hoạch, tăng 5,34% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng được 43.308 tấn, đạt 51,99% kế hoạch, tăng 5,66% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác nội địa 1.929 tấn, giảm 1,27% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi thủy sản tăng là do địa phương vận động người dân chuyển đổi diện tích lúa vụ Thu đông gieo trồng kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, phát triển thêm 2.000ha so với chỉ tiêu đã giao năm 2023, nâng tổng chỉ tiêu phát triển diện tích nuôi thủy sản năm 2023 lên 11.100ha. Còn sản lượng tăng từ cá thát lát với 2.408,19 tấn, tăng 3,89% so với cùng kỳ; lươn 807,4 tấn, tăng 58,24% so với cùng kỳ. Hiện tại, 2 sản phẩm này đang được mở rộng diện tích nuôi vì đem lại thu nhập tương đối ổn định cho người dân...

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>