Huyện Phụng Hiệp: Huy động hơn 153 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

06/06/2023 | 10:05 GMT+7

(HG) - Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới đạt theo chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021-2025, ba năm qua, huyện Phụng Hiệp đã huy động hơn 153 tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương trong huyện xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đến 2025 huyện Phụng Hiệp có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 16 tiêu chí. Do đó, thời gian qua, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực hơn 153 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 114,40 tỉ đồng, còn lại huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp. Nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí khó, như: nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa.

Tính đến nay, huyện có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,67% chỉ tiêu. Các xã còn lại đạt trên 13 tiêu chí, đang tập trung đầu tư xây dựng xã Tân Bình, phấn đấu đến cuối năm 2023 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phương Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>