Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

13/06/2024 | 08:36 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang cho biết, tới đây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, để người dân nhận thức được Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phát huy tối đa vai trò chủ thể của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vận động quần chúng nhằm nâng cao hơn nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, sẽ tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh để triển khai hiệu quả chương trình. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ, giải pháp, quy trình thực hiện của đơn vị mình theo từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để có sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả, nhất là đối với các xã được chọn về đích nông thôn mới trong năm nay.

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>