• Kỳ vọng mô hình chăn nuôi dê giúp giảm nghèo bền vững
  • 05:20, 09/02/2023
  • Để tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, những năm qua, Đảng ủy và UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đã thực hiện nhiều mô hình sinh kế giúp người dân trên địa bàn giảm nghèo bền vững.
  • Hậu Giang có 11 sản phẩm liên kết chuỗi được cấp xác nhận an toàn thực phẩm
  • 05:42, 07/02/2023
  • (HG) - Thời gian qua, công tác xây dựng chuỗi giá trị có kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm gắn liền với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản luôn được ngành chức năng có liên quan của tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy đến nay, toàn tỉnh có 11 sản phẩm liên kết chuỗi giá trị được cấp xác nhận an toàn thực phẩm. Trong đó, huyện Phụng Hiệp là địa phương có nhiều sản phẩm nhất.
  • Huyện Long Mỹ: Bắt đầu thu hoạch lúa Đông xuân
  • 05:38, 07/02/2023
  • (HG) - Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch trên 15ha lúa Đông xuân trong tổng số 17.900ha được gieo sạ, năng suất ước đạt từ 7,2 tấn/ha trở lên, tập trung ở xã Lương Nghĩa. Bên cạnh niềm vui