HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,538,334 lượt truy cập
  • Xây dựng nông thôn mới ở thị xã Long Mỹ
  • Sau thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), thị xã Long Mỹ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tham gia chương trình xây dựng NTM của địa phương.
  • Diện tích trồng rau màu vượt hơn 2.000ha so với kế hoạch
  • 07:56, 18/11/2021
  • (HG) - Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh cùng với các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, trong đó tổ chức rà soát lại các mặt hàng nông sản có khả năng tăng diện tích và sản lượng để vận động người dân tái đầu tư.