Thi đua thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

22/03/2023 | 06:16 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện; tạo khí thế thi đua trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xem công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng và kịp thời tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua bao gồm việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn, hoàn thành tiến độ đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành. Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua phải xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện thành công, tăng cường công tác phối hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lợi ích của các dự án khi triển khai thực hiện; phát huy các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt đến Nhân dân trong tỉnh, nhất là Nhân dân bị ảnh hưởng các dự án. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch. Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo công bằng, chính xác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua. Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch đến xã, phường, thị trấn có dự án đi qua; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền và tặng giấy khen cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách cho thu hồi đất sớm hơn thời gian quy định.

Tin, ảnh: NGỌC ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>