Phát huy dân chủ, củng cố niềm tin

13/10/2023 | 07:48 GMT+7

Phát huy truyền thống 93 năm công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận. Hiệu quả do công tác này mang lại đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của tỉnh nhà sau 20 năm thành lập.

Tuyến lộ giao thông nông thôn ở ấp 2, xã Vĩnh Trung đã được sửa chữa.

Trong các kết quả đạt được, nổi bật có thể kể đến hệ thống dân vận trong tỉnh đã nghiên cứu tham mưu cho thường trực các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Đây là hoạt động bổ ích giúp cho mối quan hệ máu thịt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân càng thêm khăng khít.

Ngày 18-2-2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Nhìn lại mới thấy Tỉnh ủy Hậu Giang đã “đi trước” khi ban hành Quyết định số 135 ngày 23/12/2015 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nay là Quyết định số 1681 ngày 23/1/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Từ thời điểm đó đến nay, hàng ngàn cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân đã được tổ chức.

“Đối thoại giúp chúng tôi hiểu người dân hơn”

Đó là chia sẻ của ông Phạm Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Bởi theo ông Giàu, các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã trở thành diễn đàn để lãnh đạo xã ghi nhận và hiểu hơn về cuộc sống, sản xuất của người dân; còn người dân được bày tỏ tiếng lòng của mình với lãnh đạo địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Trung tổ chức tiếp xúc, đối thoại được 25 cuộc với nhiều đối tượng như: gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, người hoạt động không chuyên trách ở ấp, xã… Mỗi cuộc thu hút 50-70 người tham gia, ghi nhận hơn 10 ý kiến phát biểu. Địa điểm tổ chức tiếp xúc, đối thoại được xã lựa chọn linh hoạt tùy theo từng đối tượng, nhiều cuộc được tổ chức tại ấp để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Đáng chú ý là thời gian gần đây, việc sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cho người dân tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại được xã thực hiện theo hình chữ nhật, chứ không ngồi dàn trải như trước; lãnh đạo xã sẽ ngồi xen kẽ với người dân. Việc bố trí này để lãnh đạo địa phương và người dân dễ tương tác, trao đổi ý kiến.

Ông Phạm Văn Giàu cho biết, để các cuộc tiếp xúc, đối thoại mang lại hiệu quả thực chất, Đảng ủy, UBND xã mời đại diện ngành chức năng của huyện cùng dự để ghi nhận, trả lời các ý kiến do người dân đặt ra thuộc lĩnh vực phụ trách. Sau mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đều có thông báo kết luận, trong đó yêu cầu UBND và các ngành của xã phải giải quyết, trả lời đến nơi, đến chốn các ý kiến người dân đặt ra thuộc thẩm quyền; vấn đề vượt thẩm quyền thì kiến nghị về trên để trả lời cho người dân được rõ. Nhờ đó, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của người dân tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại đều được giải quyết, trả lời. Chẳng hạn như khi nghe người dân ở ấp 2 phản ánh tuyến lộ giao thông trên địa bàn bị xuống cấp, chính quyền địa phương đã vận động kinh phí xã hội hóa sửa chữa tuyến lộ này. “Ý kiến của chúng tôi đã được giải quyết. Việc đi lại dễ dàng hơn trước, lòng tin của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhân lên nhiều”, ông Bùi Văn Nuôi, ấp 2, xã Vĩnh Trung, nói.

Qua tiếp xúc, đối thoại biết được nguyện vọng của một số hộ dân cần vốn sản xuất nên xã Vĩnh Trung ra mắt thực hiện mô hình “Hỗ trợ vốn cho hộ nghèo chăn nuôi”, với 5 hộ được hỗ trợ, mỗi hộ 10 triệu đồng không tính lãi suất. Được thụ hưởng nguồn vốn hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Thiện, hộ nghèo ở ấp 4, chia sẻ: “Tôi sử dụng đồng vốn để chăn nuôi heo. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn để sớm vươn lên thoát nghèo”.

Củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền

Thống kê từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vị Thủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân được 184 cuộc, ghi nhận hơn 20.000 ý kiến qua phiếu khảo sát và phát biểu trực tiếp. Các ý kiến đóng góp xung quanh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy, hoạt động tiếp xúc, đối thoại mang lại nhiều hiệu quả. Trước hết, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt và chủ động xử lý, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, từ đó đề ra các phong trào, nhiệm vụ phù hợp lòng dân. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 20-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Thủy khi tiếp xúc, đối thoại với người dân luôn thực hiện đúng phương châm “Trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả”.

Với phương châm này, huyện luôn chọn chủ đề cho từng cuộc tiếp xúc, đối thoại, nên việc lấy ý kiến, chọn đối tượng đảm bảo phù hợp, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp hiểu rõ hơn tình hình thực tế và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và trong Nhân dân. Chẳng hạn như năm 2022, lãnh đạo huyện tiếp xúc, đối thoại với trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể ở cơ sở”; tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân xã Vị Bình với chủ đề “Công tác xây dựng nông thôn mới”. Năm 2023, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân xã Vị Thanh với chủ đề “Nâng cao ý thức Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao”…

Xác định công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân là nội dung quan trọng, yếu tố then chốt trong việc thực hành dân chủ nên hệ thống dân vận trong tỉnh đã tập trung nghiên cứu, lựa chọn và tham mưu cho thường trực các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác này. Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tổ chức được hơn 1.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn và chịu sự giám sát của Nhân dân. Đồng thời, phát huy dân chủ cao nhất, cởi mở nhất, tạo sự hiểu biết, chia sẻ để thống nhất về tư tưởng, góp phần thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết và xây dựng, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân tại các buổi tiếp xúc, đối thoại đều được tiếp thu đầy đủ, khách quan, phần lớn các ý kiến đã được trao đổi, giải trình trực tiếp tại hội nghị để người dân hiểu, thông suốt; các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, cần thêm thời gian giải quyết đều được tiếp thu đầy đủ và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, khi có kết quả sẽ thông tin kịp thời đến Nhân dân. Nhờ đó, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, bức xúc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại đã được khẳng định, giúp gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền ở cơ sở với người dân, để Đảng, Nhà nước với dân là một khối, ý Đảng, lòng dân là một. Vì thế, rất cần thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Muốn vậy, thiết nghĩ, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp xúc, đối thoại, nhất là việc tổ chức thực hiện kịp thời kết luận của chủ tọa hội nghị, ban thường vụ đảng ủy các cấp sau tiếp xúc, đối thoại. Đồng thời, phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của Nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại, gắn với đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>