Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

31/01/2023 | 09:59 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024). Theo kế hoạch, việc phát động phong trào thi đua này nhằm tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân và người lao động hưởng ứng tham gia; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sạch phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Sông Hậu và Tân Phú Thạnh là một trong những nội dung thi đua đặc biệt.

Thông qua việc phát động còn mục đích phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024) cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Bởi năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của tỉnh và là năm tăng tốc, đột phá thực hiện nhiều chỉ tiêu đặt ra rất cao so với năm 2022.

Với chủ đề “Đoàn kết, đột phá, phát triển, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang”, UBND tỉnh yêu cầu việc phát động phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sáng kiến, giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, hoàn thành mục tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Các hoạt động thi đua phải được tổ chức sâu rộng, sôi nổi, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên tinh thần đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan ngân hàng, doanh nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố; cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh phải triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực; Nghị quyết hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Mặt khác, triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt và vượt tất cả 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Phấn đấu thu ngân sách (nguồn thu nội địa) đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành thủ tục và khởi công dự án hạ tầng 2 khu công nghiệp mới theo Đề án được phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sạch phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Sông Hậu và Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Ngoài ra, tập trung mọi nguồn lực cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm quốc gia, trọng tâm là bàn giao toàn bộ mặt bằng các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh trong năm 2023, trong đó đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng để khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trước ngày 30-5-2023. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh, phấn đấu khởi công và khánh thành một số dự án trọng điểm như: Đường tỉnh 927, Đường tỉnh 925B, Đường tỉnh 929, Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu, Đường ô tô về trung tâm xã Phú Tân.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Vietnam ICT Index) cao hơn năm 2022…

Tin, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>