Tập trung triển khai sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

07/11/2022 | 05:52 GMT+7

Nhận thức được tầm ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên Tỉnh ủy Hậu Giang đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn nhằm triển khai, quán triệt rộng rãi nội dung tác phẩm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị thông tin chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Hậu Giang nhanh và bền vững.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư

Vào tháng 8 năm nay, hơn 600 cán bộ, đảng viên và Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên, học viên các lớp trung cấp chính trị của Trường Chính trị tỉnh và học viên lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở được nghe ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông tin chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Hậu Giang nhanh và bền vững.

Theo đó, từ nội dung cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ông Trần Văn Huyến đã cụ thể hóa thành “khát vọng”, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong tỉnh biến thành “hành động” cụ thể, thiết thực góp phần cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh cùng chung khát vọng đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự kiện trên là một trong nhiều hoạt động đã và đang được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm tổ chức quán triệt sâu rộng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 47 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 47 ngày 19/4/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công 7-11 (1917-2022).

Đồng thời, cấp phát gần 100 cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và giới thiệu đường link sách điện tử tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và cơ quan, đơn vị làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

“Qua triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị góp phần củng cố tạo dựng niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, ông Lê Công Lý nhấn mạnh.

Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng

Cũng theo ông Lê Công Lý, để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn ban hành Kế hoạch số 124 về tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giới thiệu, học tập cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Kế hoạch số 124 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt tư tưởng, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc vận dụng nội dung cuốn sách vào hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Trong khi đó, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể chỉ đạo, tổ chức các cuộc tọa đàm, sinh hoạt chính trị hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường; thường xuyên tổ chức thảo luận, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, trao đổi những nội dung cốt lõi của cuốn sách trong đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, học viên của trường; tổ chức nghiên cứu, viết bài tham mưu cho Tỉnh ủy và tham gia các hoạt động khoa học trong và ngoài tỉnh.

Đối với các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo trung tâm chính trị đưa nội dung cuốn sách vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm và các hình thức phù hợp để giới thiệu, vận dụng các nội dung của cuốn sách vào thực tiễn…

Từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã và đang có nhiều hoạt động để triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư. Ông Tống Huy Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vị Thủy, cho biết, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và hiệu trưởng các điểm trường.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Thủy còn tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ; gửi tài liệu tuyên truyền cho các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tổ chức sinh hoạt, quán triệt rộng rãi trong cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, huyện sẽ mở rộng việc triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm trong các tầng lớp nhân dân.

Có thể nói, nhờ sự quyết liệt, chủ động của cấp ủy đảng các cấp nên việc triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang được thực hiện khẩn trương, đạt nhiều kết quả. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>