Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022

23/08/2021 | 10:22 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa có Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề xuất hệ số điều chỉnh cụ thể, báo cáo Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định. Trong quá trình đề xuất điều chỉnh giá đất để áp dụng tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2022, đề nghị UBND cấp huyện nghiên cứu, đề xuất theo phương án. Cụ thể, khi giá đất thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với giá đất trong bảng giá đất thì tiến hành thu thập thông tin; đồng thời cần xem xét đến hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt trong năm 2021 để tính toán điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2022 cho phù hợp, tránh chênh lệch lớn giữa hai hệ số này. Theo đó, khi đề nghị điều chỉnh tăng hoặc giảm hệ số điều chỉnh giá đất cần nêu rõ cơ sở, lý do điều chỉnh. Những khu vực, vị trí không thu thập được thông tin hoặc không đủ cơ sở đề xuất hệ số điều chỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với đơn vị tư vấn vận dụng, đánh giá về điều kiện tương đồng với các khu vực, vị trí có thông tin chuyển nhượng để làm cơ sở so sánh, đề xuất cụ thể. Trong trường hợp đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất của từng loại đất tại từng khu vực địa bàn như quy định hiện hành thì cần phân tích, nêu rõ nguyên nhân.

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương phân tích, đánh giá, xây dựng phương án. Cung cấp tài liệu liên quan đến khảo sát, đánh giá đất cụ thể phục vụ cho công tác xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện tham gia phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện điều tra giá đất; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm kịp thời, đúng quy định…

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>