Tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

30/12/2022 | 08:22 GMT+7

(HG) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật cho 220 công chức, viên chức làm công tác quản lý môi trường các cấp và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thức 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi thành từ ngày 01/01/2022 và triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường ở cơ sở.

Theo đó, hội nghị tập trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó, tập trung vào những điểm mới của luật. Triển khai Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như nội dung quan trọng của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và những lưu ý quan trọng khi triển khai tại địa phương. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như các điểm cần chú ý khi thực hiện Thông tư 02/2022/TT-BTNMT phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 Nội dung quan trọng của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trong công tác bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp cần thực hiện. Các điểm cần lưu ý về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích