Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

28/09/2022 | 18:51 GMT+7

(HG) - Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn mình quản lý theo tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác phát động các phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường; triển khai công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định. Tăng cường tái sử dụng, tái chế, từ chối sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; giới thiệu phổ biến các mô hình, giải pháp môi trường hiệu quả…

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>