Thị xã Long Mỹ: Phát động thi đua thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024

01/03/2024 | 08:44 GMT+7

(HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024.

Chiến dịch năm nay được phát động với yêu cầu bảo đảm chất lượng, số lượng, thực chất, hiệu quả, tập trung hỗ trợ đầu tư các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến lên xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư (ấp) kiểu mẫu, tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn và phòng, chống sạt lở đất. UBND thị xã yêu cầu UBND xã, phường xem đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng thời, rà soát các công trình, dự án đăng ký với ban chỉ đạo chiến dịch theo lộ trình, thứ tự ưu tiên, đảm bảo theo quy hoạch của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Huy động tối đa việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp, mạnh thường quân… Vận dụng tính năng động, sáng tạo, sự chủ động tham gia trực tiếp của Nhân dân. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp, bức xúc; nâng cấp, sửa chữa công trình xuống cấp, chú trọng công tác quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn, các công trình xã nông thôn mới được nâng chất, bảo đảm ổn định, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; trên cơ sở bám sát các mục tiêu theo quy hoạch chung thị xã và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với các địa phương tích cực, có cách làm hay, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua và nhất là ghi nhận sự đóng góp của từng cá nhân trên địa bàn thị xã.

Nội dung thi đua được quán triệt các văn bản liên quan từ nghị quyết, kế hoạch, chương trình về môi trường, nông nghiệp, nông thôn. Khảo sát, thống kê các công trình theo thứ tự ưu tiên, lồng ghép tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đăng ký khối lượng thực hiện phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đặc biệt là không để phát sinh nợ đọng tại các công trình trong chiến dịch năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, huy động mọi nguồn lực thực hiện đạt kết quả cả về số lượng và chất lượng theo quy hoạch, kế hoạch đáp ứng đúng quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai chiến dịch, phải có cách làm mới, mô hình điển hình nổi bật, đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, sáng tạo, mang lại hiệu quả. Đồng thời, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ và phát triển; tạo mỹ quan và môi trường “xanh - sạch - đẹp”, góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn thị xã.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>