Tập huấn về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

28/12/2022 | 07:57 GMT+7

(HG) - Theo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho tổ vệ sinh môi trường ở 8 huyện, thị, thành phố.

Thông qua lớp tập huấn để nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã và của Tổ vệ sinh môi trường ở ấp, khu vực về trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, nâng cao năng lực cho Tổ vệ sinh môi trường ở ấp, khu vực trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Tham gia 8 lớp tập huấn có gần 560 người hiện là cán bộ làm công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên) cấp huyện, cấp xã. Người thu gom chất thải rắn sinh hoạt hoặc tuyên truyền viên (đối với Tổ vệ sinh môi trường không có nhiệm vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt) của Tổ vệ sinh môi trường ở ấp, khu vực; trưởng ấp, khu vực (đối với ấp, khu vực chưa thành lập Tổ vệ sinh môi trường).

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai, quán triệt các nội dung Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Những điểm mới được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản dưới luật (tập trung những nội dung quản lý chất thải sản xuất nông nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường). Hướng dẫn phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Giới thiệu các mô hình có hiệu quả trong phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>