Phấn đấu 50% hộ gia đình ở đô thị thực hiện phân loại chất thải nguy hại tại nguồn

28/09/2022 | 18:51 GMT+7

(HG) - Thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh từ cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải vận chuyển, xử lý và giảm chi phí xử lý, đồng thời tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Theo đó, công tác phân loại CTRSH tại nguồn được tổ chức triển khai đồng bộ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh trong quá trình thực hiện; huy động sự tham gia tích cực của tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền các cấp, các sở, ngành; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ xã hội và ngân sách các cấp để thực hiện kế hoạch.

Phấn đấu đến năm 2025, có 50% hộ gia đình ở đô thị phân loại CTRSH tại nguồn, 90% lượng CTRSH phát sinh ở đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Phấn đấu 50% hộ gia đình ở nông thôn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn và được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>