Giám sát nguồn thải các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ

28/12/2021 | 07:57 GMT+7

(HG) - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa giao Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong tháng 12 này tổ chức thực hiện giám sát chất lượng chất thải trước khi xả ra môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công cộng trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Theo đó, tổ chức lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải (nước thải, khí thải) các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động có phát sinh chất thải và thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và tương đương, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>