• Lao đao vì triều cường
  • 09:38, 21/11/2022
  • Mưa lớn, mực nước dâng cao, đang là nỗi ám ảnh lớn của bà con sống chủ yếu nhờ vào mảnh vườn, thửa ruộng.