Tổ chức giám sát 83 nội dung

04/07/2023 | 10:21 GMT+7

(HG) - Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện. Cụ thể, trong công tác giám sát, các đơn vị thực hiện được 83 nội dung, trong đó cấp tỉnh 2 nội dung, cấp huyện 16 nội dung và cấp xã 65 nội dung. Sau giám sát, Mặt trận các cấp ban hành văn bản kiến nghị và được các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo trả lời. Đồng thời, Mặt trận còn tổ chức theo dõi, bám sát việc các cơ quan chịu sự giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy tổ chức.

Trong công tác phản biện xã hội, Mặt trận chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành tổ chức 62 cuộc, trong đó cấp tỉnh 1 cuộc, cấp huyện 8 cuộc và cấp xã 53 cuộc. Thông qua công tác phản biện góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ chức. Từ đó, kiến nghị những nội dung nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>