Tiếp tục tuyên truyền gắn với gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

07/10/2022 | 08:07 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có công văn yêu cầu Mặt trận các huyện, thị, thành tiếp tục phối hợp với tổ chức thành viên, ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” gắn với gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc và ý kiến, kiến nghị của người dân.

Một hội nghị tuyên truyền gắn với gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức.

Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, tập trung vào các nội dung như: phối hợp với ban tuyên giáo của cấp ủy cùng cấp tuyên truyền, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” năm 2022-2023, đồng thời xây dựng các mô hình học tập và làm theo gương Bác trong các giai tầng xã hội; tuyên truyền, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp, trong đó chú trọng quan tâm tuyên truyền Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; phòng, chống dịch bệnh trên người…

Việc tổ chức tuyên truyền gắn với gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhằm tăng cường sự tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các tầng lớp nhân dân. Để hoạt động này được triển khai hiệu quả, thực chất, Mặt trận tỉnh yêu cầu Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân gửi đến ngành chức năng có liên quan, đồng thời phải theo dõi, giám sát quá trình trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị đó.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>