Tập trung kiện toàn ban công tác Mặt trận ấp, khu vực

25/10/2023 | 09:15 GMT+7

Là nhiệm vụ đang được Mặt trận các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, với mục tiêu củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2026.

Để tạo thống nhất chung trong thực hiện công tác này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Hướng dẫn số 32 về tổ chức Hội nghị kiện toàn ban công tác Mặt trận ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2026. Trong đó, nhấn mạnh đến việc kiện toàn ban công tác Mặt trận ấp, khu vực nhằm góp phần đảm bảo cho nhân sự tham gia ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Việc tổ chức kiện toàn nhân sự của ban công tác Mặt trận phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng ở cơ sở, đảm bảo trình tự, cơ cấu, thành phần theo Điều 27 Điều lệ MTTQ Việt Nam.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn lưu ý khi tổ chức hội nghị kiện toàn phải đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; tiến hành hiệp thương cử ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2026 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải kết hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, đảm bảo tính dân chủ, trung thực, chính xác, khách quan, trí tuệ và trách nhiệm, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong Nhân dân…

Thực hiện theo hướng dẫn trên, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động, nghiêm túc tổ chức Hội nghị kiện toàn ban công tác Mặt trận ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2026.

Vào ngày 11-10, Ban công tác Mặt trận khu vực 3, phường IV, thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị kiện toàn nhiệm kỳ 2024-2026. Hội nghị được tổ chức đúng theo hướng dẫn, trong đó đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, đánh giá về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2024, cũng như đóng góp ý kiến cho chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2026.

Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, kỹ lưỡng, nghiêm túc hiệp thương nhân sự Ban công tác Mặt trận khu vực 3 nhiệm kỳ 2024-2026 đảm bảo về cơ cấu, thành phần. Kết quả, đã thống nhất Ban công tác Mặt trận khu vực nhiệm kỳ mới có 9 vị, trong đó có 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 7 thành viên; đồng thời bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Theo ông Cao Hoàng Sa, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 3, trong nhiệm kỳ 2021-2024, Ban công tác Mặt trận khu vực đã chủ động triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ phường; thực hiện vận động Nhân dân với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nổi bật là vận động người dân tự nguyện hiến đất, hoa màu và tiền để mở rộng tuyến lộ hẻm 17, hẻm 25, hẻm 35 đường Nguyễn Thị Minh Khai; sửa chữa, nâng cấp đường bê tông trên địa bàn trị giá gần 7 triệu đồng; tham gia vận động 25 hộ bị ảnh hưởng dự án bờ kè Kênh 62 sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt là Ban công tác Mặt trận khu vực phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội được hơn 450 triệu đồng, xây dựng hỗ trợ 2 nhà đại đoàn kết cho người dân…

Ông Cao Hoàng Sa, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 3, cho biết: “Hội nghị kiện toàn Ban công tác Mặt trận khu vực nhiệm kỳ 2024-2026 thành công tốt đẹp là tiền đề quan trọng để chúng tôi nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thời gian tới. Nhiệm vụ mà chúng tôi sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới là vận động Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm; thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tránh xảy ra khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Đến nay, 7 khu vực trên địa bàn phường IV đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị kiện toàn ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2026. Ông Nguyễn Ngọc Sau, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường IV, cho biết: “Mặt trận phường đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giúp cho ban công tác Mặt trận các khu vực thực hiện tốt hội nghị kiện toàn. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy các đơn vị tổ chức hội nghị đúng theo hướng dẫn, chọn được nhân sự nhiệm kỳ mới đảm bảo về cơ cấu, thành phần”.

Ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mặt trận thành phố đã ban hành hướng dẫn nhằm tạo thống nhất chung trong tổ chức Hội nghị kiện toàn ban công tác Mặt trận ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2026. Toàn thành phố có 53 ấp, khu vực, đến nay các ấp, khu vực trên địa bàn phường IV và xã Vị Tân đã tổ chức xong hội nghị kiện toàn, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 10”.

Nhìn chung, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đang chủ động, nghiêm túc, nỗ lực tổ chức tốt Hội nghị kiện toàn Ban công tác Mặt trận ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2026. Theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trước ngày 30-11.

NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>