Phản biện xã hội được 86 cuộc

13/06/2024 | 06:54 GMT+7

(HG) - Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện đạt kết quả tích cực.

Hội nghị phản biện xã hội do Mặt trận xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ tổ chức trong tháng 5.

Cụ thể, Mặt trận các cấp chủ trì thực hiện 86 cuộc phản biện xã hội, trong đó cấp tỉnh tổ chức phản biện bằng hình thức gửi văn bản đối với 3 dự thảo văn bản, cấp huyện thực hiện được 13 cuộc và cấp xã 70 cuộc. Về hoạt động giám sát, Mặt trận chủ trì giám sát 83 nội dung, trong đó cấp tỉnh 1 nội dung, cấp huyện 11 nội dung và cấp xã 71 nội dung.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ chức. Từ đó, kiến nghị những nội dung nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>