Mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái chăm lo, giúp đỡ người nghèo

16/10/2022 | 13:37 GMT+7

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động thực hiện từ ngày 17-10 đến ngày 18-11. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Chính (ảnh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, về ý nghĩa, mục tiêu của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay.

Qua phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 đã hỗ trợ cho người nghèo như thế nào, thưa ông ?

- Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, Mặt trận các cấp tổ chức triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thông qua các phương thức phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh như: phát hành thư ngỏ; vận động trực tiếp qua điện thoại, zalo; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang và các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục… Kết quả, đã vận động được hơn 12 tỉ đồng.

Từ vận động được đã phối hợp triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết, triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình tại các địa phương… Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 được phát động bám sát quan điểm gì của tỉnh? Mục tiêu đề ra như thế nào, thưa ông ?

- Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 21-7-2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, bám sát mục đích, yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đó là thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động nguồn lực ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cùng với ngân sách nhà nước, nhằm tăng thêm nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống. Các hoạt động có sự phối hợp thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh phúc lợi xã hội” tỉnh với các ban, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện thời gian qua.

Mặt trận mong muốn, kêu gọi như thế nào trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 ?

- Việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc trong thực hiện chính sách của Đảng với sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức thành viên, cùng với các cấp chính quyền thực hiện mục tiêu vừa giảm nghèo bền vững, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo như: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, xây dựng trường học và các công trình dân sinh… Chúng tôi ghi nhận sâu sắc và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ người nghèo trong suốt thời gian qua.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, thay mặt Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tôi thiết tha kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kiều bào quê hương Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của dân tộc, đóng góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo tại địa phương. Tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>