Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

23/04/2024 | 13:57 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 23-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba (bất thường). Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.     

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.    

Nội dung quan trọng tại hội nghị là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; dự thảo báo cáo kiểm điểm Ủy ban – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029...

Đóng góp cho dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu cho rằng trong phần “Những hạn chế, yếu kém” thì cần bỏ từ “yếu kém” vì trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, mặc dù còn có những hạn chế nhưng nếu đánh giá yếu kém thì hơi nặng nề, chưa phù hợp. Cần có số liệu minh chứng cho kết quả kiều bào và người định cư ở nước ngoài đã đóng góp cho tỉnh nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Mặt trận cần phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động phát triển lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch tâm linh.

Đại biểu còn đề xuất nên thành lập tổ tư vấn để nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu giúp ban trường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lãnh đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Đặc biệt, hệ thống Mặt trận trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thông tin từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh đạt được sự phát triển ấn tượng. Từ một tỉnh có thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách thấp của khu vực ĐBSCL, nay đã vượt lên mức khá. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới, nhất là về công tác cán bộ. Đặc biệt, Hậu Giang là tỉnh tiên phong thực hiện Đề án vị trí việc làm, được địa phương bạn đến học tập kinh nghiệm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong kết quả đó có vai trò đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, vì đã thể hiện vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh với các cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, bức xúc. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo tính khả thi, thực chất. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, đảm bảo tính lan tỏa, đúng với phương châm hành động: “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Tham gia quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 - 2025 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 phải đáp ứng tốt các yêu cầu. Báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng thực chất kết quả của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, khả thi trong nhiệm kỳ mới. Lựa chọn được nhân sự có đủ năng lực, khả năng triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ mới đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy đã nghiên cứu và có nhiều gợi ý, góp ý cho các dự thảo văn bản mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin ý kiến. Cụ thể, về nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc xây dựng Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 phải  tinh gọn, hướng vào chất lượng.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>