Huyện Long Mỹ: Gần 100 ủy viên ủy ban MTTQ ngoài Đảng được quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu

09/01/2023 | 19:07 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII cho gần 100 ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam ngoài Đảng các cấp trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại đây, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt, triển khai nội dung các Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII gồm: Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Qua đó, giúp ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam ngoài Đảng các cấp trên địa bàn hiểu được ý nghĩa quan trọng và nắm nội dung cốt lõi của các nghị quyết, từ đó góp sức cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Long Mỹ đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII trong cán bộ, đảng viên; hiện nay đang tập trung tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân.

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>