Giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới

12/06/2024 | 08:16 GMT+7

Đến nay, 8/8 Mặt trận cấp huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Hiện tại, các đơn vị có nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Huyện Vị Thủy sẽ vận động xây dựng ít nhất 20 tuyến đường hoa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy đề ra nhiều nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể, tăng cường vận động các nguồn lực vào Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội ít nhất 100 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà đại đoàn kết. Nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Vận động xây dựng ít nhất 20 tuyến đường hoa, trong đó có ít nhất 10 tuyến đường hoa kiểu mẫu, từ 1-2 tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với du lịch sinh thái...

Theo ông Đoàn Minh Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về an sinh xã hội, Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức kêu gọi và vận động Quỹ “Vì người nghèo” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực chăm lo về nhà ở cho người dân.

Để nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, Mặt trận huyện và cơ sở thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt và chuyên trách làm công tác Mặt trận ở các cấp, đảm bảo có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Về xây dựng tuyến đường hoa, đường hoa kiểu mẫu, ông Đoàn Minh Thanh cho biết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn quan tâm xây dựng, nâng chất tuyến đường hoa; trong triển khai phải có chiều sâu, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt là quan tâm tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường hoa, khơi dậy được sự tự giác và chủ động thực hiện của bà con với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Còn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp đề ra nhiệm vụ đột phá là phấn đấu hỗ trợ sinh kế cho hơn 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết, thực hiện nhiệm vụ này, Mặt trận sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Khảo sát nhu cầu của hộ nghèo để hỗ trợ mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của người dân, tránh hỗ trợ dàn trải. Đặc biệt, quan tâm chuyển giao khoa học - kỹ thuật nhằm giúp người dân thực hiện các mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện còn có chỉ tiêu: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 20 cuộc tuyên truyền.

Cụ thể hóa chỉ tiêu này, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII  về đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tích cực tuyên truyền theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Thông qua các hình thức tuyên truyền để nâng cao hiệu quả nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân; cung cấp thông tin về tình hình đất nước, địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Không riêng Phụng Hiệp và Vị Thủy, Mặt trận các địa phương còn lại cũng có nhiều biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Theo ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại hội Mặt trận cấp huyện thành công tốt đẹp sẽ là nền tảng để phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền.

Ông Trần Văn Chính yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, khẩn trương đưa nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>