Cần quan tâm về kinh phí hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

25/07/2023 | 08:51 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 24-7, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn hiện nay”.

Quang cảnh hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo cho rằng, ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động người dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân; tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vẫn còn một số mặt hạn chế như chưa kịp thời nắm bắt, kiến nghị và phối hợp giải quyết những vấn đề tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; việc thực hiện cơ chế giám sát chỉ dừng lại ở mức độ “theo dõi - phát hiện”, nội dung kiến nghị còn chung chung…

Để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, cần thường xuyên kiện toàn ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó chú trọng thành phần là người có uy tín tiêu biểu, người có thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi. Quan tâm bồi dưỡng cho thành viên ban công tác Mặt trận ở khu dân cư về kỹ năng thuyết phục, vận động Nhân dân, kỹ năng lắng nghe, xử lý tình huống và phối hợp. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chế độ phụ cấp đối với trưởng ban công tác Mặt trận và kinh phí hoạt động của ban công tác Mặt trận phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương. Qua đó, góp phần động viên họ nhiệt tình gắn bó với công tác Mặt trận lâu dài, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>