“Bữa cơm đoàn kết” tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

18/10/2022 | 19:16 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (ngày hội) sẽ được tổ chức tại 100% khu dân cư (ấp, khu vực) do ban công tác Mặt trận chủ trì. Theo đó, tỉnh chọn mỗi xã, phường, thị trấn 1 khu dân cư làm điểm tổ chức ngày hội, mời lãnh đạo tỉnh cùng dự, các khu dân cư còn lại tổ chức đồng loạt sau đó.

Ngày hội được tổ chức gồm phần hội và phần lễ. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của Nhân dân. Nội dung phần lễ gồm: ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; báo cáo của ban công tác Mặt trận ấp, khu vực về kết quả nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (đối với địa bàn nông thôn) hoặc xây dựng đô thị văn minh (đối với địa bàn đô thị); biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư, trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua… Tùy điều kiện các khu dân cư có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” phù hợp, tiết kiệm.

Về thời gian tổ chức ngày hội, dự kiến, ngày 11-11-2022, tổ chức các điểm của tỉnh, mời lãnh đạo tỉnh cùng dự; ngày 12-11-2022, các khu dân cư còn lại tổ chức đồng loạt.

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>