65 đại biểu được tập huấn công tác Mặt trận

03/04/2023 | 08:34 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2023.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Dự tập huấn có 65 đại biểu là cán bộ Mặt trận xã, phường; trưởng ban công tác Mặt trận các ấp, khu vực; thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường. Đại biểu được nghe phổ biến 6 chuyên đề: công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một số vấn đề trọng tâm về công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ Việt Nam; phát huy vai trò sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì phối hợp ở địa phương; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác chuyển đổi số; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nghiệp vụ công tác ban thanh tra nhân dân - ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn giúp đại biểu nắm vững nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng có hiệu quả vào thực tế công tác.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>