HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,010,888 lượt truy cập
 • “Bữa cơm đoàn kết” tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
 • 19:16, 18/10/2022
 • (HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (ngày hội) sẽ được tổ chức tại 100% khu dân cư (ấp, khu vực) do ban công tác Mặt trận chủ trì. Theo đó, tỉnh chọn mỗi xã, phường, thị trấn 1 khu dân cư làm điểm tổ chức ngày hội, mời lãnh đạo tỉnh cùng
 • Nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ
 • 08:08, 12/10/2022
 • Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, vượt khó, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp thực hiện đạt kết quả toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm đến nay.
 • Công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả
 • 07:49, 12/10/2022
 • Với phương châm hành động “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, trong quý III, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 • Tiếp tục tuyên truyền gắn với gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân
 • 08:07, 07/10/2022
 • (HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có công văn yêu cầu Mặt trận các huyện, thị, thành tiếp tục phối hợp với tổ chức thành viên, ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” gắn với gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc và ý kiến, kiến nghị của người dân.